Garantie

 

Pantoffelservice staat voor uitstekende service en producten van goede kwaliteit.                                                                                      Neem contact met ons op bij vragen of opmerkingen over een product of dienst.                                                                                           

Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.                                                                        Mocht er een defect of ondeugdelijk product zijn ontvangen dan kan er beroep worden gedaan op de wettelijke garantie.    Wettelijke garantie betekent dat een product datgene moet zijn wat, of voldoen aan hetgeen de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Een ondeugdelijk of defect product als gevolg van een productiefout valt onder onze garantie.                      We nemen altijd direct actie door een passende oplossing bieden. Wij bieden 6 maanden garantie op artikelen.                                     

Om in aanmerking te komen voor de garantieoplossing dient u over het aankoopbewijs (tevens garantiebewijs) te beschikken.        De behandeling van klachten zonder aankoopbewijs kan door ons niet worden afgerond.                                                                            

Uitgesloten van garantie zijn:

  • Gebreken en beschadigingen die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik,
  • Defecten en slijtage welke te verwachten zijn bij normaal gebruik,
  • Wijzigingen aan het product, zoals reparaties die niet zijn uitgevoerd door de fabrikant of aangewezen reparatiediensten,
  • Schade aan zolen, ritsen, hakken of applicaties,
  • Beschadiging door opzet, zeer intensief gebruik, nalatig of verkeerd onderhoud,
  • Verkleuring of het afgeven van schoenen aan andere producten.                                                                                                                               

Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk het artikel goed te onderhouden. Een artikel valt niet onder de garantie indien er een verkeerd onderhoudsmiddel is gebruikt.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over een product, een geleverde dienst, of de website dan kunt u dat kenbaar maken middels een e-mail aan info@pantoffelservice.nl of door middel van het contactformulier op de website www.pantoffelservice.nl . Op deze manier kunnen wij daar het beste en op de snelste manier mee aan de slag. Wij zullen de klacht dan adequaat in behandeling nemen. Wij streven ernaar om klachten over (bezorging van) producten, onze website of onze dienstverlening binnen 14 dagen te beantwoorden. Mocht dit langer duren door de tijd die nodig is voor nader onderzoek, dan  zullen wij dit tijdig, binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, aan u kenbaar maken.